AcaciaWater
GemeenteFleovoland
WUR

Elektrisch Beregenen Tool

Met deze tool kunt u berekenen wat de verschillen in kosten zijn tussen haspelberegening op diesel en haspelberegening op elektriciteit. Ook wordt berekend hoeveel CO2 en NOx uitstoot u hiermee kunt besparen. In de berekening wordt standaard de kosten van het energiegebruik meegenomen. Daarnaast is er de optie om ook de verschillen in arbeidskosten mee te nemen en de investeringskosten van benodigde infrastructuur en installaties. In sommige gevallen kan het nodig zijn een extra waterbron aan te leggen ten behoeve van de elektrische beregeningsinstallatie. Ook deze extra kosten kunnen worden meegenomen in de berekening. Deze zijn hieronder als aparte opties te selecteren.

Vul hier uw bedrijfsgrootte in:

bedrijfsgrootte ha

Stap 1: Beregeningsdetails

U kunt op 4 verschillende manieren aangeven hoe vaak u beregend in een groeiseizoen. Kies een optie en voer de gewenste extra informatie in.

beregend oppervlakte in ha uren
beregend oppervlakte in ha gemiddeld aantal beregeningen van de beregende gewassen
Gewas percentage oppervlakte gemiddeld aantal keer beregenen per groeiseizoen
Suikerbiet 25% 0
aardappelen 25% 1
tarwe 25% 0
uien 25% 2
Totaal 50% 0.75

aardappelen 34% 1
tarwe 22% 0
uien 18% 2
suikerbiet 15% 0
snijmaïs 6% 1
overig 5% 0
Totaal 52% 0.76

Zetmeelaardappelen 35% 1
suikerbiet 20% 0
Wintertarwe 15% 0
Zomergerst 12% 0
aardappelen 6% 1
hennep 2% 0
uien 1% 2
Totaal 42% 0.43
gewas oppervlakte in ha aantal beregeningsbeurten

Standaard gaan we uit van 3 uur beregenen per beregeningsbeurt per ha. Indien gewenst kunt u dit hier aanpassen:

standardwaarde referentie
draaiuren voor 1x beregenen van 1 ha 3 uren Spruijt et al. 2015

Op basis van deze invoer worden de kosten berekend voor een beregend oppervlakte van ha met draaiuren.

Stap 2: Details van energieverbruik en kosten

Bij elektrisch beregenen kan de elektriciteitsbron netstroom zijn of eigen zonnepanelen, of een combinatie van beiden. Geef een schatting van het percentage van de benodigde elektriciteit die u kunt opwekken met eigen zonnecellen. De berekening gaat ervanuit dat het overige gedeelte uit netstroom komt:

percentage elektricitiet opgewekt uit zonnecellen

Om de verschillen in energieverbruik en kosten te bepalen worden onderstaande getallen gebruikt. Wanneer u zelf niets invoert wordt gebruik gemaakt van de standaardwaardes.

Elektriciteit standardwaardes referentie
prijs elektriciteit net 0.15 €/kWh KWIN2022
prijs elektriciteit eigen zonnepanelen 0.045 €/kWh KWIN 2022
energie per uur 30 kWh Spruijt et al. 2015
Diesel
dieselkosten 1.18 €/l KWIN 2022
dieselverbruik per uur 9.5 l/uur Spruijt et al. 2015

Stap 3: Optionele extra kostenposten in de berekening

Naast het energieverbruik zijn er andere kostenposten die kunnen worden meegenomen in de vergelijking tussen het beregenen op diesel of op elektriciteit. Dit zijn bijvoorbeeld de arbeidskosten, de investeringskosten voor infrastructuur en installaties en mogelijk extra kosten voor de aanleg van een waterbron ten behoeve van elektrisch beregenen. Vink hieronder aan welke extra kostenposten u in de berekening mee wilt nemen, indien gewenst kunt u afwijken van de gebruikte standaardwaardes:

Arbeidskosten meenemen in berekening
standardwaardes referentie
arbeidstarief 35 €/uur Input ervaringsdeskundige
beregend oppervlak per haspelverplaatsing 4.05 ha/verplaatsing Input ervaringsdeskundige
arbeidstijd per haspelverplaatsing 10 minuten/verplaatsing Input ervaringsdeskundige
extra arbeidstijd diesel 10 minuten/verplaatsing Input ervaringsdeskundige
extra arbeidstijd elektrisch 0 minuten/verplaatsing Input ervaringsdeskundige
kosten installatie en infrastructuur meenemen in berekening

Door deze optie te selecteren worden ook de vaste kosten van de installaties en infrastructuur meegenomen. De jaarkosten (in %) van deze investeringen zijn opgesteld op basis van de afschrijvingstermijn, de rente en de kosten van onderhoud en verzekeringen. Er zijn standaardwaardes ingevuld welke u kunt aanpassen naar uw specifieke situatie. Wanneer een kostenpost voor u niet van toepassing is vult u ‘0’ in.

Elektrisch standardwaardes jaarkosten (%) referentie
pomp 8060 € 12.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast
haspel 40310 € 15.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast
waterleidingen 4840 € 12.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast
infrastructuur elektriciteit 5300 € 12.7 Input ervaringsdeskundige
Diesel
pomp 20750 € 12.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast
haspel 40310 € 15.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast
waterleidingen 4840 € 12.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast
aanleg grondwaterbron t.b.v. elektrisch beregenen meenemen in berekening
standardwaardes jaarkosten (%) referentie
aanleg grondwaterput 3760 € 12.7 KWIN 2018 met indexatie toegepast